"Enter"a basıp içeriğe geçin

TrueSight

TrueSight içerisinde eğitim, nesne tespit ve analiz modüllerinin bulunduğu bir sistemdir.

TrueSight 3 boyutlu nesne modellerinden makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak nesneleri öğrenme yeteneğine sahiptir. Kamera ile elde edilen görüntü üzerinde nesnenin yeri ve açısı hesaplanır, 3 boyutlu modeli görüntü üzerine bindirilir.

Analiz modülü ile 3 boyutlu modelde bulunan özelliklerin üründe olup olmadığının kontrolü yapılır. Modeldeki parçalar ürün üzerinde bulunmuyorsa veya hatalı üretilmişse algoritma bunu tespit eder. Hatalar işaretlenerek bir arayüz vasıtasıyla kullanıcıya gösterilir. Sistem bir bilgisayar ve kamera ile çalışır.
  • 3 boyutlu model kullanılarak eğitim (training)
  • Kamera kullanılarak nesne tespiti.
  • 3B modellerdeki parçalar ile ürün karşılaştırılması ve analizi
  • Analiz bilgilerinin ve hatalı parçaların arayüz üzerinde gösterilmesi